2022


Generalversammlung 25. Februar

Galaconcert 'A Celtic Night' 23. Abrëll

Séance Académique Centenaire 22. Juli

Concert Vlado Kumpan und seine Musikanten 23. Juli

Musiksfest 24. Juli